Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 133(1) | 5-18

Article title

SŁUŻBA KONTRTERRORYSTYCZNA POLICJI

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Od 2016 r. podejmowane są działania w zakresie unormowania formalno-prawnego i organizacyjnego działań kontrterrorystycznych. Pierwszym etapem było uchwalenie w 2016 r. ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ustawa wyodrębniła dwa rodzaje działań w ramach walki z terroryzmem i przeciwdziałaniem mu: działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. Obowiązek przygotowania i prowadzenia działań kontrterrorystycznych ustawa nałożyła na Policję. W 2017 r. komendant główny Policji na swoim poziomie dokonał reorganizacji pododdziałów antyterrorystycznych Policji, tworząc w całym kraju samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji oraz przekształcając istniejące w siedmiu województwach sekcje antyterrorystyczne w Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji. W 2018 r. uchwalono nowelizację ustawy o Policji, która to wyodrębniła nowy rodzaj służby w Policji: służbę kontrterrorystyczną. Konsekwencją noweli ustawowej było przekształcenie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji — BOA, natomiast samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji w samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji.

Year

Volume

Pages

5-18

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f41a3a48-b67b-3129-b6d9-e04cc855b17d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.