Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(129) | 66-76

Article title

WYKORZYSTANIE KOMPETENCJI MENADŻERSKICH W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH — IMPLIKACJE Z DOŚWIADCZEŃ SŁUŻBY CELNEJ

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Poniższy artykuł przedstawia wdrożenie w Służbie Celnej jednej z najlepszych praktyk biznesowych — podejścia opartego na modelu kompetencji. Autorka przedstawia kluczowe zmiany w Służbie Celnej oraz ich implikację dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prezentuje wyniki audytu kompetencji menadżerskich w Służbie Celnej a następnie ocenia jego efektywność w zakresie rozwoju i motywowania dyrektorów i naczelników Służb Celnych. Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań wykorzystania modelu kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbach mundurowych i wstępna diagnoza barier w pełnym wykorzystaniu kompetencji menadżerskich do zarządzania organizacją.

Year

Volume

Pages

66-76

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f54a8ad6-7202-30ac-b094-06da285fbf77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.