PL EN


2019 | 5(1) | 159-183
Article title

BANGLADESKA NARODOWA STRATEGIA ZDROWIA MŁODZIEŻY – KROK DO OSIĄGNIĘCIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DO 2030 ROKU: ANALIZA POLITYKI I PODSTAWA PRAWNA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu krytyczną ocenę polityki państwa Bangladesz i strategicznych planów ukierunkowanych na młodzież w ciągu ostatnich dwóch dekad. Kolejnym celem tego artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób najnowsza Narodowa Strategia Zdrowia Młodzieży (NAHS) jest zgodna ze strategią globalną i zaproponowanie pewnych sposobów osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. przy użyciu trójkąta analizy polityki. Autorzy przejrzeli wszystkie istotne dokumenty dotyczące polityki wprowadzone przez rząd Bangladeszu w latach 1998–2017. Umożliwiło to analizę czynników kontekstowych, które miały wpływ na politykę, proces i podmioty zaangażowane w podejmowanie decyzji. Wyniki sugerują, że strategia Bangladeszu jest kompleksowa i dostosowana do globalnych standardów, ale tylko w odniesieniu do strategii kluczowych. Dlatego też pilnie potrzebne jest określenie działań, w tym planu wdrożenia i monitorowania z określonym harmonogramem. Zaproponowano wstępny plan działania i oczekuje się, że społeczność polityczna będzie mogła skorzystać z przyszłych działań w celu pomyślnego wdrożenia strategii zdrowie młodzieży, polityka zdrowotna, zdrowie psychiczne, ramy trójkąta polityki, analiza polityki, zrównoważone cele rozwoju
Year
Volume
Pages
159-183
Physical description
Dates
published
2019-09-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f59cd3cc-906a-3562-b1d3-ab44e4c02ee2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.