PL EN


2014 | 2014(76(132)) | 89-114
Article title

Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem każdej metodologii badań jest opracowanie coraz to lepszych sposobów pomiaru badanych zja-wisk czy też udoskonalanie już istniejących metod. Obecnie każda gałąź nauki opracowuje i przygotowu-je własne metody badawcze. Również rachunkowość ma odrębny zbiór reguł, między innymi po to, aby jak najlepiej mierzyć składniki sprawozdania finansowego. Autorka poddała badaniu kapitał i związane z nim teorie podmiotowe, z których wypłynęły koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych. Te z kolei stanowią założenia metodologii grup kapitałowych. Analiza doprowadziła do oceny nowych roz-wiązań w obszarze konsolidacji sprawozdań finansowych, które zostały wprowadzone do międzynaro-dowych standardów rachunkowości. Na przedstawione zmiany w stosowanych metodach pomiaru poszczególnych zasobów mają wpływ uczestnicy rynku kapitałowego, dlatego istotne są w tym przy-padku poglądy praktyków.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f5d2048a-4760-32c7-85af-9718d9086885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.