PL EN


2017 | 11(3) | 15-20
Article title

Attitudes towards euthanasia in the context of fear of death among physiotherapists and caregivers of patients with paresis/ Postawy wobec eutanazji w kontekście lęku przed śmiercią wśród fizjoterapeutów i opiekunów pacjentów z niedowładami

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Wstęp: Dopuszczalność eutanazji budzi wiele dylematów moralnych, dzieląc opinię publiczną na jej zwolenników i przeciwników. Wśród determinantów postaw wobec eutanazji wyróżnia się czynniki społeczno-kulturowe (przekonania, wiek) oraz indywidualne (cechy osobowości, wykonywanie zawodów medycznych).
Cel pracy: Celem prezentowanych badań było ustalenie postaw wobec eutanazji oraz poziomu lęku przed śmiercią u osób mających stały kontakt z osobami z niedowładami. Przyjęte hipotezy zakładały, że kontakt z chorymi niepełnosprawnymi, którzy wymagają stałej opieki, oraz rodzaj tego kontaktu modyfikuje odczuwany lęk przed śmiercią i postawy wobec eutanazji.
Materiał i metody: W badaniach wzięły udział dwie grupy kliniczne: fizjoterapeuci zajmujący się na co dzień rehabilitacją chorych po udarach mózgowych i bliscy chorych po udarach mózgowych, którzy sprawują nad nimi stałą opiekę. Wyniki obu grup porównywano w wynikami grupy kontrolnej, którą stanowiły osoby niemające żadnych doświadczeń osobistych w opiece nad pacjentami z niedowładami. Postawy wobec eutanazji mierzono w trzech wymiarach: wsparcia informacyjnego, postawy liberalnej oraz postawy konserwatywnej.
Wyniki: Uzyskane rezultaty wykazały brak różnic międzygrupowych w dwóch wymiarach: postawy liberalnej oraz lęku przed śmiercią. Najmniej konserwatywną wobec eutanazji grupą okazali się fizjoterapeuci, oni także bardziej niż badani z grupy kontrolnej doceniali znaczenie wsparcia informacyjnego.
Wnioski: Osiągnięte wyniki pozwoliły wnioskować, że codzienny kontakt z obłożnie chorymi może wzmacniać konserwatywne postawy wobec eutanazji, ale tylko w grupie opiekunów.
Year
Volume
Pages
15-20
Physical description
Dates
published
2017-10-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f5d263c5-c86d-36d1-9c8b-939694adb581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.