PL EN


Journal
2020 | 35(4) | 115-138
Article title

Zadania organu powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności z perspektywy społecznej i prawnej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
System orzekania o niepełnosprawności w Polsce oparty jest na strukturze dwuinstancyjnej. Rolę zasadniczą mają powiatowe zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wykonujące zadanie zlecone powiatom. Jest to uprawnienie wyłączne, powierzone wyłącznie tym organom, przy zachowaniu toku instancyjnego. Niepełnosprawność w ujęciu społecznym wymagający tak równego traktowania osób nie w pełni sprawnych, jak i realizacji funkcji gwarancyjnych ze strony państwa stanowi przedmiot zainteresowania nauk pedagogicznych, politycznych i prawnych, czym autorzy opracowania zajęli się w jego treści.
Journal
Year
Volume
Pages
115-138
Physical description
Dates
published
2020-08-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f6878227-c2c1-3c5c-b722-dcca8dc4c1ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.