PL EN


2017 | 2(126) | 46-58
Article title

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Z UDZIAŁEM ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podjęta w opracowaniu analiza problematyki zorganizowanej przestępczości narkotykowej w Polsce potwierdza fakt dominacji tej aktywności w funkcjonowaniu struktur przestępczych. Celem publikacji jest zasygnalizowanie działalności zorganizowanych grup przestępczych w Polsce z udziałem cudzoziemców w kontekście przestępczości narkotykowej. Na podstawie analizy opracowań kryminologicznych, w syntetyczny sposób przedstawiono informacje dotyczące współczesnego fenomenu tego zjawiska. W celu ukazania praktycznych aspektów przestępczości narkotykowej poddano analizie akta wybranych spraw karnych zakwalifi kowanych z art. 258 k.k. Wskazane w publikacji tendencje rozwoju narkotykowej przestępczości zorganizowanej z udziałem cudzoziemców, utwierdzają w przekonaniu potrzebę podjęcia wszelkich działań profi laktycznych i prewencyjnych w celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji społecznych i gospodarczych tego zjawiska
Year
Volume
Pages
46-58
Physical description
Dates
published
2019-12-02
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f6eeb149-6916-3533-8bec-e6e414b6d791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.