PL EN


Journal
2018 | 33(4) | 127-143
Article title

Przedsiębiorczość kobiet z niepełnosprawnościami fizycznymi (przykłady – bariery – wyzwania)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie bariery i wyzwania stoją przed kobietami z niepełnosprawnościami fizycznymi prowadzącymi własne firmy, a także jakie dobre praktyki mogą być przykładem dla innych kobiet niepełnosprawnych. Przedstawiono po krótce sytuację kobiet w Polsce ze względu na ich udział w życiu zawodowym. Wyjaśniono także ważne w analizie terminy przedsiębiorczość i niepełnosprawność. W artykule przeprowadzono analizę i podjęto próbę systematyzacji barier, które mogą utrudniać rozpoczęcie i skuteczną realizację zadań przedsiębiorczości przez kobiety z niepełnosprawnościami. Zauważono, iż przeszkody te mają różnorodny charakter. Drugą rozważaną kwestią są wyzwania, z jakimi kobiety z niepełnosprawnościami muszą się zmagać zarówno podejmując decyzję o rozpoczęciu własnej działalności biznesowej, jak i w trakcie jej prowadzenia. W tej części artykułu zaproponowano też pewne rozwiązania, które mogą ułatwić sprostanie wielorakim zadaniom. Na koniec, opierając się na metodzie badawczej case study, zaprezentowano przykłady przedsiębiorczych kobiet z niepełnosprawnością, które odniosły sukces i mogą być wzorem oraz inspiracją dla innych kobiet borykających się z podobnymi problemami. W zakończeniu zaprezentowano wnioski i zaproponowano pogłębianie tematu zarówno w obszarze badawczym, jak i instytucjonalnym, gdyż na gruncie polskim tematyka ta jest mało znana. Brakuje zarówno prowadzonych badań, jak i opracowań tego zagadnienia.
Journal
Year
Volume
Pages
127-143
Physical description
Dates
published
2019-01-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f711fcb4-923c-35be-9e11-8651fbb848a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.