PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 77-86
Article title

Przychody z działalności proekologicznej przedsiębiorstwa

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony wąskiej grupie przychodów możliwej do osiągnięcia w ra-mach działalności operacyjnej zasadniczej, pozostałej oraz finansowej, a mianowicie przychodów z działalności proekologicznej przedsiębiorstwa. Celem opracowania jest wskazanie na istotę klasyfikacji przychodów z działalności proekologicznej przedsię-biorstwa. Autorzy wskazali w pierwszej kolejności na potrzebę wyodrębnienia ta-kiej grupy przychodów. Następnie na podstawie badań literatury oraz badań an-kietowych poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu rachunkowości dla potrzeb działalności przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska dokonano podzia-łu przychodów z działalności proekologicznej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f7d30cd1-a1f7-35c4-a64a-c8e755498582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.