Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 36(1) | 15-28

Article title

Dlaczego ufać akademii? Refleksja nad wiarygodnością specjalistów

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Na podstawie przykładów zaczerpniętych z kultury popularnej i historii autorka spekuluje na temat przyczyn i możliwych rozwiązań kryzysu zaufania do środowiska akademickiego, zwłaszcza wzdłuż osi specjaliści-niespecjaliści. Artykuł rozpoczyna się od dwóch studiów przypadku (Yuvala Noaha Harariego i Gustave'a Le Bona), które podkreślają problem świadomej lub nieświadomej manipulacji danymi i intencji, która za tym stoi. W drugiej części artykułu podjęto szersze rozważania na temat zagadnień etyki badań, a zwłaszcza kluczowej kwestii świadomości (lub jej braku) samoograniczeń i uprzedzeń, od których być może żaden naukowiec nie jest wolny. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że zamiast indywidualnym badaczom, powinniśmy ufać akademickiemu procesowi niekończącej się recenzji (peer review).

Journal

Year

Volume

Pages

15-28

Physical description

Dates

published
2021-03-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f84f66ac-38d1-3e12-a03a-09f38cc47efd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.