PL EN


SP 2018 | 23(3) | 77-92
Article title

Wdrażanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na uniwersytetach Europy Środkowej i Wschodniej: bariery, wyzwania i rozwiązania dla Kijowa i Rygi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd ewolucji koncepcji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz barier napotykanych podczas jej wdrażania na uniwersytetach Europy Środkowej i Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na wyzwania związane z instytucjonalny włączaniem zasad edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na dwóch wiodących uczelniach: Ryskim Uniwersytecie Technicznym na Litwie oraz Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej na Ukrainie. Autorzy przedstawiają zestaw możliwości integracji zasad zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym w celu przeanalizowania i rozszerzenia zakresu dotychczasowych badań prowadzonych w tej dziedzinie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto wskazują wiele wspólnych barier i możliwe sposoby ich pokonywania w celu skutecznego wdrażania zasad edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w programach nauczania.
Year
Volume
Pages
77-92
Physical description
Dates
published
2019-09-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f8661452-4091-31b0-9e05-e5ad2d0acd3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.