PL EN


2012 | 2012(65(121)) | 71-98
Article title

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a homo sovieticus i postawy pracownicze polskich księgowych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest pytanie, czy cechy osobowości predestynują polskie środowisko rachunkowców do stosowania zasad rachunkowości zgodnie z MSSF. Problem ten jest rozważany w kontekście syndromu (zjawiska) homo sovieticus. Porównanie cech osobowości typu homo sovieticus z wymaganiami wynikającymi z charakteru rozwiązań MSSF prowadzi bowiem do wniosku, że te dwa elementy są zupełnie niekompatybilne. Drugim celem artykułu jest przedstawienie wyników własnego badania zaprojektowanego i przeprowadzonego po to, aby ustalić, czy i jak licznie ten dysfunkcyjny wobec wymogów współczesnej rachunkowości typ osobowości występuje w środowisku polskich księgowych.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f8f199f5-3016-36a3-80dc-70b13cb72234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.