Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 595(8) | 3-16

Article title

Konwencja o prawach dziecka - w 30. rocznicę uchwalenia praw dziecka

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Zagadnienie praw dziecka jest rozległe i wielowątkowe. Prace na ten temat pokazują różne ujęcia i perspektywy, odnosząc się do różnych obszarów funkcjonowania i rozwoju dzieci. Artykuł ukazuje perspektywę praw dziecka w działaniach organizacji, samorządów lokalnych, instytucji oświatowych, kulturalnych w 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Powstała Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta 20 listopada 1959 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, która rozwijała zakres praw dziecka. Jednakże nadal nie miała ona mocy prawnej. Dopiero wniesiona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 r. Konwencja o prawach dziecka, stała się światową konstytucją chroniącą dzieci na całym świecie. Wydarzenia związane z 30. rocznicą uchwalenia konwencji stały się punktem kulminacyjnym dla ówczesnych działań podejmowanych w celu zmobilizowania całego społeczeństwa do walki o prawa dziecka. Te inicjatywy umożliwiły prezentację stanowisk i poglądów w kwestii dziecka. W szerokim ujęciu pozwoliły na możliwość wdrażania zmian programowych w celu poprawy sytuacji dzieci nie tylko w Polsce, lecz także na świecie.

Year

Volume

Pages

3-16

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f8f41647-f625-3706-a137-dcae2850c6bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.