PL EN


2011 | 2011(64(120)) | 9-24
Article title

Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Działalność rolnicza cechuje się odmiennością i złożonością zdarzeń gospodarczych. W związku z tym składniki majątku związane z działalnością rolniczą powinny być właściwie sklasyfikowane, gdyż wpływa to na przyjętą metodę wyceny i w konsekwencji na ocenę przedsiębiorstwa. Artykuł poświęco-no klasyfikacji i sposobom prezentacji aktywów rolniczych w odniesieniu do różnych regulacji prawnych (tj. MSR/MSSF, ustawy o rachunkowości i ustawy o zbieraniu i wykorzystaniu danych z gospodarstw rolnych). Ponadto w opracowaniu przedstawiono następstwa braku w MSR/MSSF konkretnego określenia przynależności aktywów biologicznych do danej grupy bilansowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f90b8088-e718-310c-89ba-1e3c4acdcc76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.