PL EN


2009 | 2009(53(109)) | 103-122
Article title

Ekonomiczna wartość dodana jako jedna z metod wyceny wartości przedsiębiorstwa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wycena wartości przedsiębiorstwa obejmuje ogół czynności prowadzonych zgodniez regułami nauki i sztuki wyceny, które prowadzą do określenia jego wartości w danymmomencie w wyraźnie sprecyzowanych warunkach gospodarczego funkcjonowaniaprzedsiębiorstwa. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa można podzielić na trzyzasadnicze grupy: metody majątkowe, metody dochodowe oraz metody mieszane. EVAma podstawową przewagę nad innymi metodami dochodowymi – przede wszystkimwskazuje na źródło wartości dodanej w kolejnych okresach, czyli rozbieżność międzyuzyskanym zwrotem z kapitału a jego kosztem, oraz na wartość zaangażowanego kapitałuna początek okresu.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-f9793713-4e8c-3d40-b31a-73d7bfe965b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.