Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 587(2) | 24-33

Article title

Otwieranie przestrzeni w szkole do aktywności kreatywnej opartej na muzyce

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza sposobów wykorzystania kreatywnych aktywności opartych na muzyce w procesie edukacyjnym. Autorzy wskazują na marginalną rolę, jaką we współczesnej szkole pełni sztuka, w tym muzyka. Jednocześnie podkreślają potrzebę zmiany takiego stanu rzeczy, przekonując o ogromnym, niewykorzystywanym potencjale wykorzystania aktywności opartych na muzyce do budowania relacji, poprawy nastroju, rozwijania kreatywności, kompetencji emocjonalnych i społecznych. Wykorzystanie aktywności muzycznych na gruncie edukacyjnym może wykraczać poza typowe działania, znane z lekcji muzyki. Zbudowanie przestrzeni do doświadczania kreatywnych form kontaktu ze sztuką, ekspresji, spontanicznego śpiewu czy improwizacji, umożliwienie wielozmysłowego jej przeżywania, może skutkować wymiernymi korzyściami tak dla uczniów jak i nauczyciela, będąc odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji. Dodatkową korzyścią płynącą z prowadzenia takich zajęć jest sposobność do prowadzenia obserwacji dotyczących funkcjonowania uczniów, sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych, przyjmowanych ról w grupie. W artykule przybliżono praktyczne przykłady realizacji działań muzycznych w ramach projektu „Za progiem – wyprawy odkrywców”. Reakcje dzieci w nich uczestniczących świadczą o ich dużym zaangażowaniu, pokazują również, że odpowiednio dobrane aktywności muzyczne mogą w bardzo krótkim czasie wpłynąć pozytywnie na zachowanie dziecka. Wnioski z realizacji działań w ramach projektu wskazują, iż aktywności oparte na muzyce, czy szerzej – sztuce, obecne dotąd, w prezentowanej formie, w pedagogice w bardzo ograniczonym zakresie, mogą się okazać efektywnym narzędziem wspierania pracy nauczyciela i rozwoju ucznia.

Keywords

Year

Volume

Pages

24-33

Physical description

Dates

published
2020-02-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-fa22bf18-1035-3e25-9247-665953e8cc95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.