PL EN


Journal
2018 | 33(6) | 139-149
Article title

Doświadczenia pracownika socjalnego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na przykładzie projektu „Schronienie na lata to dom, mama, tata” – patrol przyjazny dziecku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Projekt „Schronienie na lata to dom, mama, tata” – patrol przyjazny dziecku powstał w trosce o bezpieczeństwo dzieci, aby propagować prawidłowe wzorce życia rodzinnego – życia bez przemocy, uzależnień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu i Komenda Miejska Policji w Sosnowcu dostrzegły możliwość bycia partnerami mogącymi sobie wzajemnie pomóc przy rozwiązywaniu problemów związanych z pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi. Współpraca tych dwóch instytucji miała zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci oraz uruchomić system pomocy rodzinie w rozwiązaniu jej trudnej sytuacji życiowej. Bardzo szybko na terenie Sosnowca dostrzeżono pierwsze efekty i skuteczność pracy „patrolu przyjaznego dziecku”. Do współpracy zaczęły się przyłączać inne instytucje i organizacje, które pomagały w jego realizacji, zyskując w ten sposób zaufanie mieszkańców Sosnowca i zwiększając swoją skuteczność w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Dzięki projektowi partnerskiemu rozwinęła się szeroka współpraca interdyscyplinarna na rzecz osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc. Dzięki wspólnym działaniom został wypracowany także system pomocy dzieciom pokrzywdzonym i ich ochrony.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
139-149
Physical description
Dates
published
2019-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fa7a439f-c670-326d-ace4-04bbd55f58ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.