PL EN


2014 | 2014(77(133)) | 107-115
Article title

Od rachunkowości do opisu gospodarczego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi środowiska księgowych i audytorów na zauważalne zjawisko zanikania klasycznej rachunkowości i jej dotychczasowego znaczenia. Obserwuje się narastają-cy brak lub niedostateczną odpowiedź rachunkowości na potrzeby zgłaszane przez odbiorców sprawoz-dań finansowych, co powoduje ograniczenie zaufania do systemu rachunkowości i generowanych przez niego sprawozdań, czego skutkiem będzie zanik rachunkowości w dotychczasowym rozumieniu i zastą-pienie jej finansowym opisem gospodarczym. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty i podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o kierunek zmian rachunkowości. Autorka stawia też tezę o źródłach po-wstania omawianego zjawiska.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fa84ae86-6089-3c5a-b080-b51c9d397b59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.