PL EN


2009 | 2009(51(107)) | 15-26
Article title

Możliwości zastosowania wartości godziwej w praktyce

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wartość godziwa jest stosunkowo nowym miernikiem wartości stosowanym w rachunkowości,bardziej rzetelnym przy wycenie wielu pozycji bilansowych, a w szczególnościinstrumentów finansowych, niż koszt historyczny. Istotnym problemem jestjednak określenie wartości godziwej tychże zasobów w niestabilnych warunkach ekonomicznych.W artykule zaprezentowano kategorię wartości godziwej w kontekście przemianzachodzących w obszarze wyceny w rachunkowości. Przemiany te są skutkiemzmieniających się potrzeb użytkowników informacji płynących z rachunkowości. W częścipraktycznej autorka skoncentrowała się na wycenie aktywów finansowych ze względuna jej znaczenie w kontekście tzw. kryzysu na rynkach finansowych. Wskazała na trudnościzwiązane z jej zastosowaniem w praktyce, wynikające z samej istoty tej metodywyceny, jak również z zasad ujętych w regulacjach prawnych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fb06b315-3e82-3749-8ef1-f8bf9f902541
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.