PL EN


2019 | 578(3) | 3-10
Article title

Sposoby rozumienia dzieci i dzieciństwa w perspektywie socjokulturowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich stuleci dokonały się znaczące zmiany w sposobie pojmowania kategorii dziecka i dzieciństwa. W XVIII wieku nadano dzieciństwu status odrębnej fazy życia, w której istoty ludzkie uczą się, wzrastają i rozwijają. Badania prowadzone w paradygmacie psychologii rozwojowej, opartym na założeniu o ‘naturalności’ dzieciństwa i na przekonaniu o konieczności pojawienia się i normalności przebiegu rozwoju przyczyniły się do powstania uniwersalnej wizji dziecka i dzieciństwa. Wizja ta została zakwestionowana w badaniach prowadzonych w paradygmacie socjokulturowym, w którym dzieciństwo, rozumiane jako konstrukt społeczny, nie jest uznawane za naturalną i uniwersalną cechę ludzi, lecz za specyficzny komponent strukturalny i kulturowy wielu społeczeństw. Przedmiotem naszego zainteresowania uczyniłyśmy socjokulturowe interpretacje kategorii dzieci i dzieciństwa. Naszym celem jest zatem przedstawienie sposobów rozumienia dzieci i dzieciństwa w perspektywie socjokulturowej. W części wstępnej artykułu krótko omawiamy uniwersalną wizję rozwoju dziecka oraz uwagi krytyczne formułowane wobec tego modelu przez zwolenników socjokulturowego paradygmatu badań nad dzieciństwem. W głównej części artykułu ogniskujemy naszą uwagę na zagadnieniu socjokulturowego konstruowania obrazu dzieciństwa. Perspektywa socjokulturowa ujawnia wielość i różnorodność obrazów dzieci i dzieciństwa, konstruowanych przez dorosłych w różnych miejscach, kontekstach i przestrzeniach społecznych.
Year
Volume
Pages
3-10
Physical description
Dates
published
2019-06-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fb115fb4-58e3-3dbf-89fd-0ae038c4840c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.