PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-26
Article title

Logistyka a controlling logistyki

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy koncepcji logistyki i controllingu oraz controllingu logistyki. Wymienione kategorie posiadają wiele wspólnych cech, ale również elementów je różniących. Prezentacja controllingu, logistyki oraz controllingu logistyki polegała na przedstawieniu różnorodnych definicji i koncepcji analizowanych dziedzin. Pojęcia „controllingu” i „logistki” są niejednoznaczne. W literaturze przedmiotu spotyka się ich różne interpretacje. Odmienność terminologii miała wpływ na powstanie licznych koncepcji. Taki stan rzeczy wynika z kompleksowości obu kategorii w praktyce gospodarczej. Controlling logistyki stanowi połączenie controllingu i logistyki, a dokładniej polega na oddziaływaniu instrumentów controllingu na obszar logistyki.Controlling, logistyka i controlling logistyki są nowoczesnymi dziedzinami teoretyczno-praktycznymi. Odpowiednio wdrożone i powiązane systemy controllingu i logistyki w przedsiębiorstwie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa, wpływają na jego wynik oraz wzmacniają jego pozycję na konkurencyjnym rynku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fb506942-68e0-3e82-9b85-cfd954204b7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.