PL EN


2016 | 22(22) | 329-345
Article title

MINIMALIZOWANIE STRESU W MIEJSCU PRACY WYZNACZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie negatywnego wpływu stresu na stan psychiczny człowieka, związane z nim negatywne skutki powodujące znaczne zaburzenia w jego dobrostanie, w tym szczególnie zagrożenia dotyczące funkcjonowania w miejscu pracy. Zasób merytoryczny i poznawczy opracowania oparto na identyfikacji źródeł i przyczyn stresu, czyli skuteczności działania stresorów, które w istotny sposób zakłócają możliwość prawidłowego funkcjonowania osoby w środowisku pracowniczym. Zwrócono także uwagę na skomplikowaną strukturę stresu, którego przyczyny nie są związane tylko z charakterem i patologiami dotyczącymi wykonywania obowiązków w miejscu pracy i pozaprawnymi działaniami przełożonych, lecz także psychosomatyczną predyspozycją pracownika. Wstęp: Zapewnienie odpowiedniego komfortu psychicznego pracownika jest bardzo istotnym wymogiem, ponieważ jest to jeden z podstawowych czynników determinujących jego prawidłowe i efektywne funkcjonowanie w zespole pracowniczym oraz przewidywalną skuteczność wykonywania zawodowych obowiązków. Każda działalność zmniejszająca negatywne skutki dyskomfortu psychicznego musi jednak być poprzedzona identyfikacją źródeł, przyczyny i poziomu stresu u osób dotkniętych tą dysfunkcją, z uwzględnieniem specyfiki i autonomiczności obowiązków funkcjonujących w różnych środowiskach, głównie pracowniczych, aby im zapewnić możliwie normalne warunki harmonijnego rozwoju. Ze względu na fakt, że największy zakres ujemnych skutków tworzy stres zawodowy, problematyka ta została szerzej omówiona. Metodologia: W opracowaniu zastosowano metodę analizy opisowej oraz badania danych statystycznych. Wykorzystano bazy danych PubMed, Medline oraz pozycje dostępnej literatury i roczników statystycznych. Wnioski: Generalny wniosek wynikający z niniejszego opracowania można ująć w następującej sentencji. Stres, który towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze może mieć pozytywny, motywujący wpływ na pracownika, ale najczęściej prowadzi do całkowitego zdezorganizowania sposobu jego funkcjonowania w pracy, życiu osobistym oraz społecznym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku permanentnego, silnego stresu wywołanego np. mobbingiem, który jest coraz częstszym i coraz głębszym zjawiskiem w środowisku pracowniczym. Jego skutkiem jest obniżony komfort psychiczny, który może się również przełożyć na problemy zdrowotne, absencje, zmniejszenie efektywności wykonywanej pracy, wypalenie zawodowe, wyłączenie z zespołu oraz głęboką depresję wyłączającą człowieka z życia zawodowego i społecznego. Podjętą w artykule problematykę legitymizują dane, które wykazują, że jedną z podstawowych funkcji gremiów kierowniczych i zarządczych jest konieczność podjęcia działań w celu zminimalizowania poziomu stresu w miejscu pracy. Jest to problem aktualny i bezsprzecznie wymagający skutecznego rozwiązania zarówno ze względu na zabezpieczenie dobrostanu pracownika, jak i również stworzenie korzystnych warunków dla prawidłowego i efektywnego rozwoju firmy.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fbaf0bc6-60a7-3227-acc5-c72aa46295a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.