PL EN


2012 | 2012(66(122)) | 75-85
Article title

Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zintegrowany raport łączy w sobie istotne informacje na temat strategii, zarządzania, efektywności i perspektyw organizacji tak, by odzwierciedlić ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst jej funkcjonowania. Sprawozdanie ma przedstawić jasno i zwięźle sposób, w jaki przedsiębiorstwo jest zarządzane i jak tworzy wartość. Celem artykułu jest uchwycenie koncepcji zintegrowanego raporto-wania i jej analiza na bazie przeglądu dostępnej literatury, jak również próba wypromowania wizji zintegrowanej, narracyjnej sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Raport zintegrowany oferuje bowiem możliwość skupienia sprawozdawczości biznesowej wokół zagadnień strategii i tworzenia wartości oraz pozwala na prezentację sposobu wykorzystania kapitału czy też zakresu dokonywania w firmie potencjalnych inwestycji. W efekcie sprawozdanie zintegrowane, wzmocnione poparciem ze strony Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wydaje się być kolejnym krokiem na drodze dalszego rozwoju sprawozdawczości korporacyjnej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fc83c051-63b0-3eb9-a5a1-25722fa9ac03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.