PL EN


2014 | 2014(79(135)) | 107-133
Article title

Uogólniona analiza wrażliwości zysku

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie dwuwymiarowej analizy wrażliwości zysku jako jednej z bardzo istotnych koncepcji we współczesnej rachunkowości zarządczej. W pierwszej części artykułu, tytułem wprowadzenia do problematyki teorii dźwigni ekonomicznych, zaprezentowano wybrane zagadnienia rachunku macierzowego. W opracowaniu zostały omówione takie kwestie, jak analiza horyzontalna i wertykalna modelu zysku, macierze stopnia dźwigni oraz uogólniona stopa zmiany zysku. W ostatniej części artykułu jest mowa o koncepcji uogólnienia stopni dźwigni ekonomicznych. Interdyscyplinarne podejście do rachunkowości zarządczej i wykorzystywanie metod badawczych typowych w naukach ilościowych pozwalają budować rachunkowość zarządczą w pełniejszym wymiarze, o szerszych możli-wościach poznawczych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fc8c5c3e-feec-3ceb-b5a6-040b4e002a57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.