PL EN


2010 | 2010(56(112)) | 161-174
Article title

Problemy rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono rolę rachunkowości zarządczej w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości trady-cyjnej rachunkowości zarządczej w aktualnych warunkach prowadzenia działalności. Na tym tle wskazano na problemy doskonalenia rachunkowości zarządczej w celu jej przystosowania do wymagań zarządzania strategicznego.Obszary rozwoju rachunkowości zarządczej zostały określone na tle głównych ak-tywności zarządzania. Wskazano na ukierunkowanie rachunkowości zarządczej na strategię przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na zarządzanie kosztami zorientowane na strategię.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fc9a63c5-074e-368a-903f-ff9359dce7b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.