PL EN


2020 | 592(7) | 50-60
Article title

Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfrowych – Raport z badań

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Dzieci dorastają w otoczeniu nowych technologii, co w oczywisty sposób rzutuje na ich całe dzieciństwo. Obserwując najbliższe sobie środowiska – rodzinne i szkolne – dzieci przechodzą cyfrową socjalizację i uczą się, że przy pomocy nowych technologii można wchodzić w interakcje społeczne. Szybko zauważają, że nowe technologie ułatwiają wchodzenie w relacje rówieśnicze, ale mogą też stanowić pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, przez generowanie negatywnych zjawisk. Postrzeganie przez dzieci we wczesnym wieku szkolnym takiego właśnie wchodzenia w relacje społeczne przy pomocy nowych technologii stało się przedmiotem badań zaprezentowanych w artykule. Aby odpowiedzieć na postawione w tekście problemy badawcze, posłużyłam się metodą wywiadu fokusowego, przeprowadzonego na grupie dziewięciolatków (5 grup po 3 dzieci w każdej z nich). Na podstawie uzyskanych danych, wysunęłam wnioski mówiące o tym, że relacje społeczne, w jakie wchodzi dziecko za pomocą nowych technologii, są dla niego tak samo ważne i znaczące, jak te odbywające się w sposób bezpośredni. Pozwalają dzieciom integrować się na bazie wspólnych zainteresowań i doświadczeń, mogą być jednak równocześnie przyczyną wykluczenia społecznego lub prowadzić do nadawania określonej rangi w grupie rówieśniczej. Z jednej strony okazują się być pomocne – wzmacniając umiejętności społeczne nabyte offline’owo, są też miejscem, w którym dziecko odrzucone przez rówieśników znajduje wsparcie. Z drugiej strony, dla innych dzieci mogą być przyczyną nawarstwiania się posiadanych już przez nie problemów: powodować wykluczenie i wzmagać uczucie samotności. Niewątpliwie, zmieniają sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci, co coraz częściej odbywa się właśnie przy współudziale nowych technologii. Nie zmienia się za to sposób wchodzenia w interakcje społeczne – zazwyczaj relacje inicjowane są w świecie offline, a rozwijane i podtrzymywane w świecie online dzięki nowym technologiom.
Year
Volume
Pages
50-60
Physical description
Dates
published
2020-08-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fd0fbba6-b172-38c0-8cee-9611fa67247d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.