PL EN


2010 | 2010(54(110)) | 153-162
Article title

Otrzymana premia opcyjna w świetle przepisów prawa bilansowego – artykuł dyskusyjny

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule wykazano, iż otrzymana premia opcyjna nie stanowi zobowiązania jednostki gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, premia na dzień zawarcia kontraktu opcyjnego stanowi rozliczenie międzyokresowe przychodów. Ponadto w artykule wykazano, iż skutki przeszacowania instrumentów pochodnych (instrumentów finansowych), według zasad rachunkowości oraz definicji zysku jako kategorii ekonomicznej, nie stanowią przychodów jednostki na moment dokonania wyceny. Skutki wyceny powinny być ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny lub prezentowane jedynie w informacji dodatkowej, zgodnie z podstawową funkcją rachunkowości.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fd5c7c06-0890-3a8c-8a34-cd2fe6fcbd3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.