PL EN


SP 2018 | 21(1) | 33-66
Article title

Uprawianie turystyki i rekreacji wśród studentów tego kierunku na Uniwersytecie Szczecińskim oraz pracowników szczecińskich hoteli

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem pracy jest określenie preferencji w kwestii spędzania czasu wolnego w zakresie turystyki i rekreacji w dwóch grupach badanych: studentów studiów magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracowników szczecińskich hoteli. Badaniu poddano 100 studentów i 100 hotelarzy. W każdej z badanych grup 60% stanowiły kobiety, a 40% mężczyźni. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Dokonano analizy poziomu istotności i siły zależności badanych cech. Stwierdzono, że grupy różnią się podejściem do uprawiania turystyki i rekreacji nie z powodu działalności w tej samej dziedzinie (turystyki i rekreacji), lecz sytuacji: u studentów trwającej jeszcze edukacji, a u hotelarzy – wykonywanej pracy. Największe różnice w sposobach spędzania czasu wolnego w zakresie turystyki i rekreacji występują między studentkami a pracownicami hoteli oraz studentami a pracownikami hoteli.
Year
Volume
Pages
33-66
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fe637df8-ee0c-3f4d-a707-9bdb0d0efd6f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.