PL EN


Journal
2015 | 56 | 190-195
Article title

WSPOMNIENIE O PROFESORZE ZDZISŁAWIE ŻYGULSKIM JUN.

Authors
Content
Title variants
EN
IN MEMORY OF PROFESSOR ZDZISŁAW ŻYGULSKI JR.
Languages of publication
Abstracts
Janusz Wałek commemorates Prof. Zdzisław Żygulski Jr., with whom he worked for many years in the Czartoryski Museum in Cracow. The professor is portrayed in this memory against the background of Puławy and the Temple of the Sibyl, the oldest Polish museum, which was founded in 1801 by Izabela Czartoryska née Fleming; and of the Princes Czartoryski Museum, where the Professor was Head of Military Department for many years. Professor Zdzisław Żygulski Jr. was a prominent scientist and art historian, an expert in weapons, Oriental culture and art, as well as a costume designer. He is recalled in various situations such as preparing an exhibition, examining historical monuments, sharing his knowledge with colleagues, giving lectures and travelling to historical places in the world. This recollection emphasises his scientific achievement, including his establishment of the exact date of Lady with Ermine by Leonardo da Vinci by analysing the costume. It also highlights the Professor’s diverse values such as his personal charm, sensitivity, deep knowledge of humanities and kindness. The author’s long-term association with Professor allowed him to make several personal recollections, and to portray him at different moments of his life, from adulthood to late old age.
PL
Zmarłego niedawno prof. Zdzisława Żygulskiego jun. wspomina współpracujący z Nim przez wiele lat w Muzeum Czartoryskich w Krakowie Janusz Wałek. Profesor pojawia się w tym wspomnieniu na tle Puław i założonego tam w roku 1801 przez Izabelę z Flemingów Czartoryską najstarszego polskiego muzeum – Świątyni Sybilli, a także na tle Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, w którym Profesor przez wiele lat sprawował funkcję kierownika działu militariów. Profesor Zdzisław Żygulski jun. – wybitny naukowiec, historyk sztuki, znawca broni, kultury i sztuki Orientu oraz kostiumolog wspominany jest w różnych sytuacjach: gdy urządza ekspozycję, robi przeglądy zabytków, dzieli się swą wiedzą z kolegami, wygłasza wykłady, podróżuje do zabytkowych miejsc na świecie, etc. We wspomnieniu podkreślonaj est waga naukowych odkryć Profesora, m.in. odnośnie ustalenia – na podstawie analizy kostiumologicznej – właściwej daty powstania Damy z gronostajem Leonarda da Vinci. Wspomnienie podkreśla różne walory Profesora, jego urok osobisty, wrażliwość, głęboką humanistyczną wiedzę, życzliwość. Długoletni kontakt piszącego te słowa z Profesorem pozwolił na kilka osobistych wspomnień oraz na ukazanie Go w różnych momentach życia, od wieku dojrzałego po późną starość.
Journal
Year
Volume
56
Pages
190-195
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-fe7947ae-da53-38d1-b255-5d09379f8e01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.