Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 273-282

Article title

Z doświadczeń w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi przejawiającymi zachowania agresywne i autoagresywne

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono problematyce zachowań agresywnych i autoagresywnych, z którymi zmagają się terapeuci dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Terapeuci często zmagają się z problemem agresji zarówno fizycznej, werbalnej, bezpośredniej, jak i pośredniej. Wśród dysfunkcji rozwojowych, o których jest mowa w artykule, można wymienić autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, zespołem Downa i ADHD. Celem pracy jest dzielenie się doświadczeniem związanym z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi przejawianymi przez dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz podanie przykładowych interwencji, które były skuteczne w pokonaniu przedstawionych trudności. Podane przykłady trudnych zachowań dzieci, jak również sposoby radzenia sobie z nimi pochodzą z doświadczeń autora artykułu.

Year

Volume

Pages

273-282

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-ff731f7a-db61-3a57-aa2c-37a6ad79e0f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.