Title

Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics

Other titles
Publisher
ISSN
0867-0005
EISSN
2300-5238
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents local availability
Yes
Notes
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics publishes leading research across all fields of economics and economic policy. The journal has been established in 1931 and is currently edited at the Collegium of Economic Analysis of the SGH Warsaw School of Economics (Poland). The printed version of Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics is the primary version of the journal. The journal publishes articles written in both Polish and English. Since 2018 the journal is published quarterly (four times a year), at the end of March, June, September and December.
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics jest czasopismem naukowym poświęconym aktualnym zagadnieniom ekonomii i polityki gospodarczej. Czasopismo ukazuje się od 1931 roku. Jest wydawane przez Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim. Od 2018 r. czasopismo jest kwartalnikiem - numery ukazują się z końcem marca, czerwca, września i grudnia.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.