PL EN


2012 | 6 | 1 | 1-11
Article title

Subjektívna pracovná úspešnosť a výkonová motivácia

Content
Title variants
EN
Career success and achievement motivation
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The paper investigates relationship between career success (divided into objective and subjective career success) and achievement motivation. The research sample consisted of 83 employed respondents. The study investigated relationship between subjective career success (measured by career satisfaction) and achievement motivation and also between subjective and objective career success (measured by number of pay increases, number of promotions and job position). The results showed that higher degree of achievement motivation is positively correlated with higher degree of subjective career success. The assumption of positive correlation between the level of subjective career success and job position, number of promotions and number of pay increases was supported too.
SK
Príspevok sa zaoberá skúmaním vzťahu medzi pracovnou úspešnosťou (delenou na objektívnu a subjektívnu pracovnú úspešnosť) a výkonovou motiváciou. Výskumnú vzorku tvorilo 83 zamestnaných osôb. Zisťovaný bol celkový vzťah medzi subjektívnou pracovnou úspešnosťou (meranou spokojnosťou s kariérou) a výkonovou motiváciou. Taktiež bola zisťovaná súvislosť medzi subjektívnou a objektívnou pracovnou úspešnosťou (meranou počtom zvyšovaní platu, počtom povýšení a pracovnou pozíciou). Výsledky preukázali, že čím vyššia je miera výkonovej motivácie, tým vyššia je miera subjektívnej pracovnej úspešnosti. Tak isto sa potvrdil predpoklad, že miera subjektívnej pracovnej úspešnosti stúpa s narastajúcou výškou pracovnej pozície, s počtom povýšení a s počtom zvyšovaní platu.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
1-11
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cf0ae3ee-f180-48da-8220-3c9d52ed97e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.