Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 1 | 197-214

Article title

O opozycjach kolorystycznych w ojkonimii polski

Content

Title variants

EN
On colour oppositions in Polish oikonymy
CS
K barevným opozicím v polské oikonymii

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
There are more than 2000 settlements in Poland with names containing a colour adjective. Etymologists sometimes point to the colour of the soil or another physical attribute but more often than not those names are left entirely unexplained. The goal of the present paper is to tentatively probe Polish oikonymy for traces of an ancient system of colour symbolism, perhaps one similar to the Chinese-Turkic system which may be responsible for the Slavic names of White Russia, and Black and Red Ruthenia.
CS
V Polsku se nachází více než 2 000 sídel, jejichž jméno obsahuje barevné adjektivum. Etymologové někdy odkazují ke zbarvení půdy nebo jiné fyzické vlastnosti, avšak velmi často tato pojmenování zůstávají nevysvětlena. Cílem tohoto příspěvku je provést předběžnou sondu, zda lze v polské oikonymii nalézt stopy po starém systému barevné symboliky, snad podobnému čínsko-turkickému systému, který by mohl stát za slovanskými jmény Bílá, Černá a Červená Rus.

Journal

Year

Volume

59

Issue

1

Pages

197-214

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cfba3f26-c94d-40de-8896-a3891af8a4ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.