PL EN


2011 | 5 | 4 | 55-67
Article title

Výzkum v oblasti školní psychologie v České republice

Content
Title variants
EN
Research in the field of school psychology in the Czech Republic
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Overview study deals with the topic of research in the field of school psychology in the Czech Republic. Although the number of school psychologists working directly in schools is increasing, research in this area remains somewhat behind. An overview study includes the work of leading experts in the field of educational and school psychology as well as student´s thesis. The conclusions show that the works are of varying quality, one of shortcomings is low representation, represented are qualitative and quantitative methodologies as well. In some cases, in connection with the methodology, studies provide contradictory conclusions.
CS
Přehledová studie se zabývá tématem výzkumu v oblasti školní psychologie v ČR. Ačkoliv se počet školních psychologů působících přímo na škole zvyšuje, výzkum v tomto směru zůstává poněkud pozadu. Přehledová studie zahrnuje práce předních odborníků na poli pedagogické a školní psychologie a vedle nich i práce studentské. Závěry ukazují, že práce mají různou kvalitu, jedním z nedostatků je nízká reprezentativnost, zastoupena je kvalitativní i kvantitativní metodologie. V některých případech v souvislosti s metodologickým zpracováním přinášejí studie protichůdné závěry.
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
55-67
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
  • ---
author
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d066f8ff-ce45-4c84-a8ce-41797ec96c39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.