PL EN


2011 | 5 | 1 | 52-61
Article title

" Nechť je slyšena druhá strana" : červená kniha v kontextu Jungova pojetí aktivní imaginace

Authors
Content
Title variants
EN
" Hear the other side" : red book in the context of Jung's conception of active imagination
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie se zaměřuje na kontext, který umožňuje porozumění Jungově Červené knize (Liber Novus). Tato kniha je chápána jako dokument o Jungově vlastní aktivní imaginaci. Aktivní imaginace je proces zprostředkovávající mezi vědomou, záměrnou snahou já na jedné straně, a spontánní, autonomní aktivitou nevědomí na straně druhé. Studie se zaměřuje na několik základních aspektů aktivní imaginace a jejich realizaci v Červené knize.
EN
The study focuses on context, which enables the understanding of Jung´s Red book (Liber Novus). This book is understood as a document about Jung´s own active imagination. The active imagination is process mediating between conscious, intentional activity of ego on the one side and spontaneous, autonomous activity of unconsciousness on the other. The study focuses on some basic aspects of active imagination and their realization in the Red Book.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
52-61
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d0b3f67f-000e-4eaa-8495-b646a523ea0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.