PL EN


Journal
2019 | 67 | 1-2 | 91-95
Article title

The last will of Jakob Bogdani (1658-1724), an upper-hungarian painter at the British court

Content
Title variants
CS
Poslední vůle Jakoba Bogdaniho (1658-1724), hornouherského malíře na britském královském dvoře
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Hungarian specialist in still-life and animal painting, Jakob Bogdani, acquired throughout his career as the royal court painter of England significant wealth. With his advanced age and serious illness, he decided to sell his paintings — however, without leaving any known list of items or their pricing. Bogdani died in the day of this sale, when his last will was already signed and sealed. The transcript of that document, originally processed in the Prerogative Court of Canterbury, is preserved to this day in The National Archives in London. The document clarifies that the major part of the author’s hereditaments should have been bequeathed by his daughter Elizabeth and his son-in-law Tobias Stranover (1684–1756). They were named heirs of the estates in Hitchin and Spalding, which included agricultural facilities and booth-stalls. This concludes, the painter aside from his career in art, took a part also in other gainful activities. Despite the implication of George Vertue (1684–1756), Jakob Bogdani did not die in poverty, as it was commonly thought, but even in the time of his death, he possessed a fortune in the form of his estates. A harsh investment of his son William (1699–1771) was one of the causes of his financial troubles, which was arguably the reason, why Bogdani chose to leave the major part of his properties to his daughter and his son-in-law. In the testament, there are also notes, directly concerning his oeuvre. In particular, the mention of the so-called ‘modelli’ might raise the questions. A half of those items, which were arguably Bogdani’s working instruments, should have been given to his daughter and son-in-law, and the other half was meant for William. However, it is not known whether they were accumulated supplies of sketches or stuffed animals. In this document, also the executors of the last will were named. They were John Smith — Bogdani’s frame- maker; and his colleague and friend, Edward Byng (ca. 1676–1753).
CS
Původem uherský malíř zátiší a zvířecích námětů Jakob Bogdani nabyl značný majetek během své kariéry na anglickém královském dvoře. V pokročilém věku a s podlomeným zdravím se rozhodl, že své obrazy rozprodá — byť bez jakéhokoli zachovaného seznamu a prodejných hodnot děl. Bogdani zemřel právě v den prodeje, ale v té době už měl připravenou poslední vůli. Přepis tohoto dokumentu, původně evidovaného na církevním úřadu pro věci pozůstalých v Canterbury, je dnes zachován v Národních archivech v Londýně. Z dokumentu vyplývá, že dědici větší části autorovy pozůstalosti se měli stát jeho dcera Elizabeth společně se svým manželem a Bogdaniho kolegou Tobiasem Stranoverem (1684–1756). Pár měl zdědit nemovitosti ve městech Hitchin a Spalding, které zahrnovaly polnohospodářské vybavení a prodejní stánky — což potvrzuje, že se malíř vedle své umělecké kariéry věnoval i jiné výdělečné činnosti. Navzdory tvrzením George Vertue (1684–1756) Jakob Bogdani nezemřel v chudobě, jak se běžně tradovalo, ale i v době úmrtí disponoval značným majetkem ve formě nemovitostí. Špatná předchozí investice jeho syna Williama (1699–1771) byla jednou z příčin finančních Jakobových potíží, a zřejmě i proto se umělec rozhodl přenechat většinu svých statků právě dceři a zeti. V závěti se také objevují zmínky týkající se přímo jeho tvorby. Obzvláště zmínka o umělcových „modelli“ vyvolává otázky. Předměty, z nichž polovinu přenechal Bogdani dceři a zeti, a druhou zamýšlel pro syna Williama, byly jistě jeho pracovními pomůckami. Není však známo, zda šlo o autorovy předpřipravené kresby nebo vycpaná zvířata. V dokumentu je doloženo, že provedením této poslední vůle byli jmenováni John Smith, Bogdaniho rámař, a také jeho kolega a přítel Edward Byng (kolem let 1676–1753).
Journal
Year
Volume
67
Issue
1-2
Pages
91-95
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d1093412-23cc-4ebe-b6d1-0bb385483779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.