PL EN


2017 | 7 | 3 | 1-17
Article title

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a jeho dopady na spracovanie osobných údajov v zdravotníctve

Content
Title variants
EN
GDPR and data protection in healthcare services
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Ochrana osobných údajov je komplementárnou súčasťou ochrany súkromia pri poskytovaní zdravotných služieb. Táto činnosť je totiž nevyhnutne spojená so zaznamenávaním (spracúvaním) osobných údajov, a to predovšetkým osobných údajov osôb, ktorým poskytujú zdravotné služby. Doteraz ochranu osobných údajov upravovali v jednotlivých členských štátoch vnútroštátne (národné) úpravy, ktorými sa transponovala smernica 95/46/ES. Od mája 2018 sa začne uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). V akom rozsahu sa nariadenie dotkne poskytovania zdravotných služieb? Dôjde k nejakým zásadným zmenám? Čomu by mal poskytovateľ venovať pozornosť?
EN
Data protection is an integral part of privacy protection in healthcare services as processing of personal data of patients is essential for providing health care services. Currently, protection of personal data is regulated by Member State Law, transposing Directive 95/46/EC in individual Member States. From May 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (GDPR) will apply. To what extent will the regulation affect the provision of health services? Will there be any major changes? What should health care services provider put his focus on when implementing GDPR?
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d10a270b-a57a-44b3-ae7c-660d44ec2f78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.