Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 3 | 245-282

Article title

Program shovívavosti (leniency) - nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže - podstata a dílčí bilance

Content

Title variants

EN
Leniency program - a new paradigm in the Czech competiton law - substance and a partial evalution

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem příspěvku je analýza významu a fungování relativně nového fenoménu programu shovívavosti, který je považován za významný nástroj potírání kartelových dohod. Autoři se nejprve zabývají ideovými základy a vývojem programu shovívavosti. Následně pak srovnávají nejvýznamnější jurisdikce, kde programy shovívavosti hrají zásadní roli (Spojené státy americké, Evropskou unii a Německo), s českou úpravou programu shovívavosti, kde tento nástroj ještě nenabyl takového významu. Konečně pak autoři program shovívavosti podrobují testu přiměřenosti, zejména ve vztahu k ústavně zaručeným právům a individuálním zájmům poškozených kartelem na kompenzaci.
EN
The aim of this paper is to analyse the significance of the leniency program as a legal instrument considered a very significant tool for combating cartels. The authors first deal with the very principles, on which the leniency program is built. Then they compare the most important jurisdictions where leniency programs play a crucial role (the United States, the European Union and Germany), with the Czech leniency program, where the instrument has not yet gained such importance. Finally, the author’s subject the leniency program to a proportionality test, particularly in relation to the constitutionally guaranteed rights and the individual interests of the victims of cartel practices for compensation.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d2dcfdda-7c2f-43bd-b81b-ec31383e124c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.