PL EN


2007 | 8 | 127-137
Article title

THE CLIENT OF CAREER COUNSELING. WHAT DO WE KNOW ABOUT IT?

Title variants
PL
Klient poradnictwa kariery. Co o nim wiemy?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents research results on clients of vocational and career counseling in Poland over last 15 years. It presents an attempt of systematization of knowledge concerning client counseling. The author invokes statistic data, and conclusions from qualitative research. They concern persons, who sought counceling of advisors from job office, pedagogical and psychologically bureau and other institution. The purpose of this comparison is an attempt to create an average client's profile. It turns out that average client is more frequently woman than man. She or He expects directive attitude of counselor, but probably, She or He is an active and an entrepreneurial person. Next, the author interprets this profile using a 'habitus theory' by P. Bourdieu.
Year
Volume
8
Pages
127-137
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • M. Szumigraj, Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Nauk Pedagogicznych i Spolecznych, Zaklad Pedagogiki Spolecznej, ul. Energetyków 2, 65-001 Zielona Góra, Poland
References
 • Ball J.S., Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, Kraków 1994.
 • Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.
 • Glaser B., Strauss A., Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Reaserch, Chicago 1967.
 • Gruffman U., Schedin G., Career counseling-does gender and social class mater in help-seeking? Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counseling, Lisbon 2005.
 • Kargulowa A., Ferenz K., Społeczny kontekst poradnictwa. Poszukiwanie szans dla poradnictwa w działalności kulturalno-oświatowej, Warszawa 1991.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.
 • Kargulowa A., Opozycja bezradność-zaradność w oglądzie poradoznawczym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 7.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982.
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.
 • Paszkowska-Rogacz A., The relationship between psychological type and expectations about career counseling. Counsellor profession, passion, calling?, red. E. Kalinowska, A. Kargulowa, B. Wojtasik, Wrocław 2003.
 • Podgórny M., Strategie zachowań bezrobotnych, [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. B. Wojtasik, Wrocław 2001.
 • Strużyna A., Instytucjonalne doradztwo zawodowe. Diagnoza i model optymalizacyjny, Poznań 2003.
 • Szumigraj M., Poradnictwo jako subtelny instrument sprawowania władzy, [w:] Z podstaw poradoznawstwa, red. B. Wojtasik, z. 2, Wrocław 1998.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Warszawa 1997.
 • Wojtasik B., Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców i nauczycieli, Wrocław 1993.
 • Wołk Z., Odbiorcy porady zawodowej (próba typologii), [w:] Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, red. B. Wojtasik, Wrocław 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835765
YADDA identifier
bwmeta1.element.d55cc2e9-7953-3b75-ac8b-ee464c374c29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.