Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 11 | 83-98

Article title

Afisze teatralne w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej i zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Charakterystyka zawartości

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THEATRE POSTERS FROM TORUŃ IN THE COLLECTIONS OF COPERNIUS LIBRARY AND THE STATE ARCHIVE IN TORUŃ

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Theatre posters constitute part of the theatre's activity. Originally they play a purely functional role informing about a cultural event, which will take place on a given day and at a given time, in a given venue. With time, however, they become witnesses of the past, showing the history of their creator, his or her profile of activity, and changes taking place in the structure of the creator's performance. Theatre posters date back to antiquity. They were created by Egyptians, Romans and Greeks. The oldest early modern poster appeared in London in 1429, and it is now kept in the London theatre museum. The history of Polish posters dates back to the 16th or the 17th centuries (researchers cannot agree on the exact century) and is linked with either the Jesuit College or the royal theatre. Torun's posters analyzed in the text come from the years 1922-1975 and are stored in the collection of Copernicus Library and the State Archive in Torun. They were created by the theatre in Torun. Today it is Wilam Horzyca Theatre, and its name, the scope of activity, the organizational structure, the profile and character of its activity have changed over the years many times. The posters were discussed chronologically and divided into groups. The authors paid special attention to the content, its structure and the manner it was presented, the format of the posters, their colours, ornaments and iconography. Each group was discussed in detail and illustrated. The theatre in Torun is not the only creator of theatre posters in the town. A similar analysis can be conducted in relation to the puppet theatre company Baj Pomorski, which is the issue to be discussed in another article.

Year

Volume

11

Pages

83-98

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Marlena Jablonska, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Wladyslawa Bojarskiego 1, 87-100 Torun, Poland

References

 • 500-lecie afiszów teatralnych, Scena Polska, R. 9: 1929, z. 21.
 • 60-lat sceny polskiej w Toruniu, Toruń 1980.
 • Archiwum Państwowe w Toruniu, Teatr Toruński, sygn. 38, 72-74, 78, 81-82, 84-86, 90.
 • Bełkot H., Kultura w latach 1920-1939, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 2, Toruń 2006.
 • Bełkot J., Benda Karol, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Bracki Władysław Jan, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Cornobis Józef Karol, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 3, Toruń 2002.
 • Bełkot J., Frączkowski Franciszek, [w:] Toruński Słownik Niograficzny, red. K. Mikulski, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Hugon Moryciński, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Okopiński Marek, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 2.
 • Bełkot J., Rygier Jerzy, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 3, Toruń 2002.
 • Bełkot J., Szpakiewicz Mieczysław, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Bełkot J., Życie teatralne Torunia w latach 1920 – 1939, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Chruściel A., Wstęp do inwentarza zespołu „Teatr w Toruniu 1903-1994”, Archiwum Państwowe w Toruniu, Pracowania Naukowa.
 • Kuchtówna L., Aleksander Rodziewicz, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T.2, Toruń 2000.
 • Kuchtówna L., Wielkie dni małej sceny, Wilam Horzyca w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu 1945-1948, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
 • Kwaskowski S., Teatr w Toruniu 1920-1939, Gdańsk-Bydgoszcz 1975.
 • Kwasowski S., Teatr toruński za dyrekcji Karola Bendy, Rocznik Toruński, t. 2, 1967.
 • Kwasowski S., Życie teatralne Torunia w latach 1920 – 1939, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Lipiński J., O afiszu, reklamie i krytyce, Pamiętnik Teatralny, R. 11: 1962, z. 1.
 • Mulczyński J., Afisze i plakaty teatralne, Kronika Miasta Poznania, t. 3: 2000.
 • Niedzielska M., Organizacja niemieckiego życia kulturalnego w latach 1939-1945, [w:] Historia Torunia, pod red. M. Biskupa, t. 3, cz. 2, Toruń 2006,
 • Raszewski Z., Warszawski afisz dzienny. Teatr Narodowy i jego kontynuacje (1765-1915), Pamiętnik Teatralny, R. 36: 1982, z. 4.
 • Rozporządzenie MWRiOP w porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych, z dnia 4 lipca 1927 r., w sprawie bezpłatnego dostarczania druków dla celów bibljotecznych i nagrań dźwiękowych, Dziennik Ustaw, 1927, nr 67, poz. 594 i 595.
 • Serczyk J., Wspomnienie o Toruniu z czasów drugiej Rzeczypospolitej 1920 – 1939, Toruń 1982.
 • Skuczyński J., Wilam Horzyca, [w:] Toruński Słownik Biograficzny, T. 1, Toruń 1998.
 • Sokolicz-Wroczyński J., Historja teatralnego afisza, Scena Polska, R. 10: 1930, z. 22.
 • Sokołowska W., Informator o zbiorach dokumentów życia społecznego w bibliotekach, instytutach i innych placówkach w Polsce [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajowej konferencji, Wrocław 1970.
 • Teatr w Toruniu 1920-2000, red. J. Skuczyński, Toruń 2000.
 • Tujakowski A., Tradycje teatralne Torunia, [w:] 50 lat sceny toruńskiej, Toruń 1970.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXX: 401, 415, 586.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, sygn. XXXIX: 2474, 3125.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10568

YADDA identifier

bwmeta1.element.d5b80525-b9b7-33c6-9685-f9d2a64a60d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.