PL EN


Journal
2010 | 1(2) | 203-209
Article title

Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG

Selected contents from this journal
Title variants
EN
NOBLE AND LOFTY. REPORT ON WORK ON THE BBMMOG PROJECT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The report presents the results of the work on constructing an educational Browser Based Massive Multiplayer Online Game. The first part of the text presents the actions taken so far, the other part presents the academic premises which influenced the creation of the project and the theoretical assumptions, together with selected features of the game being constructed.
Journal
Year
Issue
Pages
203-209
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Jerzy Zygmunt Szeja, Polskie Towarzystwo Badania Gier, ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznan, Poland
References
 • Bełkot, A. (2008). Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne. Homo Communicativus, 2(4).
 • Berghe, W. van den, Kearney, C., Wastiau, P. (2009). How are digital games used in schools? Bruksela: European Schoolnet.
 • Drews, M. (2008), Gry komputerowe a analfabetyzm funkcjonalny i informacyjny. Homo Communicativus, 2(4).
 • Filiciak, M. (2006). Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Mead, M. (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego (tłum. J. Hołówka). Warszawa: PWN.
 • Mochocki, M. (2008), Etyka bohaterów narracyjnych gier fabularnych. Homo Communicativus, 3(5).
 • Szeja, J.Z. (2004). Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków: RABID.
 • Szeja J.Z. (2008a). Świat graczy. Homo Communicativus, 2(4).
 • Szeja J.Z. (2008b). Cywilizacja zabawy? Próba spojrzenia w przyszłość. Homo Communicativus 3(5).
 • Szeja J.Z. (2009). Życie w grze, seks w grze. Homo Ludens, 1, 257-267.
 • Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Online: <http://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/RAPORT_SWPS_mlodzi_i_media.pdf>.
 • Tazbir, J. (1997). Polska na zakrętach dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Tazbir, J. (1998). W pogoni za Europą. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Urbańska, M.A. (2010). Pochwała sarmatyzmu. Tygodnik Powszechny, 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA101140
YADDA identifier
bwmeta1.element.d5bd6d6d-ac31-31ff-96d7-df2335f5a67b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.