Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 61 | 2 | 267-286

Article title

Name-based nickname formation among Japanese junior high school students:

Content

Title variants

CS
Tvoření přezdívek z osobních jmen: příklady z japonských nižších středních škol

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article provides an insight into contemporary Japanese nicknaming practices through an analysis of 989 nicknames formed by modifications of personal names reported by Japanese junior high school students. It identifies and describes the most common name-based formation methods used to create such nicknames. While those received at home are mostly traditional forms of endearment, those created in the school environment utilise either the given name or the surname or both, and with a wider variety of modifications, involving suffixation, reduplication, syllable inversion, different kanji readings or English, word similarity or playful associations.
CS
Příspěvek nabízí vhled do současných japonských způsobů vytváření přezdívek z osobních jmen. Na základě analýzy 989 přezdívek japonských žáků nižších středních škol identifikuje, popisuje a na příkladech dokumentuje nejčastější způsoby vytváření tohoto typu přezdívek. Zatímco v rámci rodiny jsou využívány především tradiční hypokoristické formy jmen, přezdívky vznikající ve školním prostředí vycházejí ze jména i příjmení, případně jejich kombinace, a vykazují různorodější tvůrčí postupy. Zastoupeny jsou mimo jiné reduplikace, inverze slabik, uplatňování anglických ekvivalentů či jiných variant čtení znaků, jimiž je jméno zapisováno, záměny na základě podobnosti slov a nejrůznější hravé asociace.

Journal

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

267-286

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.d675f307-fa12-42d5-876c-c6dbb0ac899c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.