PL EN


2018 | 25 | 3-4 | 331-337
Article title

Původ a osud hrdiny : sonda do českého pohledu na osobnost TGM

Authors
Content
Title variants
EN
The origin and destiny of a hero : a probe into the Czech view of the personality of the TGM
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autor v tomto eseji vychází z předpokladu, že silný masarykovský mýtus, který se utvářel od roku 1918 a který se stal součástí širšího, zakladatelského československého mýtu, reprezentuje několik základních archetypů, které byly charakteristické pro různá období života Tomáše Garrigua Masaryka (1850–1937) i pro různé role, v nichž se postupem času nacházel: Hrdina (především do roku 1918), Otec (především od roku 1914), Filozof (průběžně). S odkazy na dobovou publicistiku a žurnalistiku autor načrtává obrysy té části masarykovského mýtu, která hovoří o jeho mládí, dospívání a osudovém předurčení, a pokouší se o její dekonstrukci.
EN
In his essay, the author draws from a presumption that the strong Masarykian myth that was being formed since 1918 and that became a part of a broader founding Czechoslovak myth represents several basic archetypes characteristic for different periods of the life of Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), as well as different roles he found himself in the course of time: a Hero (mainly until 1918), a Father (mainly since 1914), and a Philosopher (continuously). Referring to period publications and press, the author sketches contours of that part of the Masarykian myth which deals with his youth, growing up, and predestination, attempting at its de-construction.
Keywords
CS
EN
Discipline
Year
Volume
25
Issue
3-4
Pages
331-337
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.d69e16b7-2d67-4f23-9886-23d0619cbdfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.