Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | LXII | 3 | 276-289

Article title

Domy hotelového typu jako aktualizace myšlenky kolektivního bydlení v šedesátých letech 20. století

Content

Title variants

EN
Hotel-type Housing : The Updated Idea for Collective Housing in the 1960s

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Kolektivní bydlení je již dlouho považováno za neúspěšnou slepou větev meziválečných architektonických snah. Ve skutečnosti promýšlení možnosti zespolečenštit bydlení neskončilo v Československu poválečnými realizacemi kolektivních domů ve Zlíně a Litvínově, ale pokračovalo od konce padesátých let takzvanými domy hotelového typu. Tento druh obytné architektury se inspiroval sovětskými vzory. Hotelové domy byly určeny pro jednotlivce a bezdětné páry, nabízely prostory ke společnému soužití (společenské místnosti a klubovny) a společné služby (jídelny, sběr prádla a centrální úklid), zbavující obyvatele starosti o domácnost, a byly zpoplatněny. Architekti je často plánovali pro nová sídliště jako součást lokálního centra a pohledovou dominantu. Měli relativně volnou ruku v jejich konkrétním ztvárnění, vznikaly tedy zajímavé realizace, ač mnohdy poznamenané úspornými opatřeními v průběhu stavby. Velmi zajímavé domy hotelového typu byly postaveny v Olomouci, Ostravě-Zábřehu, Ústí nad Labem, Teplicích, Litvínově, v Praze a dalších městech. Jejich výstavba probíhala až do roku 1990.
EN
Collective housing has long been regarded as a failed and dead-end branch of architecture from the interwar period. In fact, ideas for more communal forms of living did not end in Czechoslovakia with the collective housing that was built after the Second World War in Zlín and Litvínov but continued in the late 1950s with the advent of ‘hotel-type’ residential buildings. This kind of residential architecture was based on a Soviet model. Singles and couples were the intended tenants of hotel-type apartment buildings, in which space was provided for collective living (communal gathering rooms and clubrooms) and collective services (dining halls, laundry collection, and central cleaning services), whereby, for a fee, the tenants were freed from typical domestic duties. Architects often designed these buildings for new housing projects, as part of the local centre of a housing estate and as its most visually prominent structure. Architects had a relatively free hand in how they chose to design these structures and this gave rise to some interesting creations, though they were oftentimes altered in the course of construction by economising measures. Some very interesting hotel-type buildings were built in Olomouc, Ostrava-Zábřeh, Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Prague, and other towns in Czechoslovakia. This form of housing continued to be built until 1990.

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

3

Pages

276-289

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.db3822f8-adef-48dc-a573-718e8c0ebab6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.