PL EN


2007 | 8 | 45-55
Article title

POSTPONEMENT OF ADULTHOOD. REFLECTIONS ON BECOMING AN ADULT

Title variants
„Przerwana dorosłość”. Refleksje nad procesem stawania się dorosłym
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is inspired by data which the authoress got from her biografical research. It dealt with the adults who experienced the disability when they were adult already. The 'postponement of adulthood' is in her view an understanding of some kind of change; the redefinition of our person, of our identity. It is the redefinition of our adulthood. The ordered world of adult (dreams and plans) is destroyed and has to be changed. The authoress analyzes this process of changes on the basis of one of the definitions of adulthood by M. S. Knowles. 'The postponed adulthood', as noticed by Havighurst, as well as from the andragogical perspective is a particularly important event in the educational context. Formal, nonformal and informal education is helpful to fill the experienced emptiness. The person who has experienced 'the postponement of adulthood' quite often undertakes different kind of educational activities. To sum up the 'postponement of adulthood' is an educational situation.
Year
Volume
8
Pages
45-55
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • M. Malec, Uniwersytet Wroclawski, Instytut Pedagogiki, Zaklad Andragogiki, ul. Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
References
 • Cockx F., Baert H., Perspectives on Facilitating Learning Revised. About Socialization, Emancipation and Ecocipation, [w:] ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, red. A. Bron, E. Kurantowicz, H.S. Olesen, L. West, Wrocław 2005.
 • Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, Poznań 2002.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności, Warszawa 2001.
 • Havighurst R.J., Developmental Tasks and Education, New York 1972.
 • Jakubowski J., Racjonalność a normatywność działań, Poznań 1998.
 • Kargulowa A., Poradnictwo andragogiczne. Konsekwencje paradygmatycznego przesunięcia, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2006, nr 2.
 • Kurantowicz E., Badanie lokalnych kontekstów uczenia się. Wybrane (andragogiczne) uzasadnienia i spory, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2006, nr 3.
 • Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Wrocław 1991.
 • Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wrocław 1998.
 • Solarczyk-Ambrozik E., Znaczenie teorii andragogicznych dla wyjaśnienia i prognozowania aktywności edukacyjnej dorosłych, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2006, nr 2(34).
 • Stroobants V., Wildemeersch D., En biografisch perspectief op werk, leren en leven ... meer dan een vehal, [w:] „Pedagogisch Tijdschrift” 2000, nr 25(1).
 • Urbański-Korż R., „Dorosłość” jako podstawowe pojęcie andragogiki, [w:] Oświata dorosłych, red. E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Poznań-Toruń 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835758
YADDA identifier
bwmeta1.element.dbf709f8-1f29-364e-a54b-b7eaafcd1846
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.