Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 6 | 706-721

Article title

Autobiografické záznamy o vývoji oboru klinická psychologie v ČR

Authors

Content

Title variants

EN
Autobiographic records on development of clinical psychology in the Czech Republic

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
První část článku pojednává o těch oborech medicíny, které mají historicky nejblíže k psychologii. Druhá, větší část, přináší autorovo osobní svědectví o faktech a událostech, které mají vztah k vývoji klinické psychologie v ČR. Toto je příspěvek z Prahy.
EN
The first part of the article deals with those medical fields which are historically closest to psychology. The second, major part, brings the author's personal testimony on facts and events relevant to the development of Czech clinical psychology. This is a contribution from Prague.

Year

Volume

63

Issue

6

Pages

706-721

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.dc0db61d-6775-4994-b306-e52db26728fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.