PL EN


Journal
2010 | 1(2) | 191-200
Article title

Sfera zachowan ludycznych w kontekście spoleczno-ekonomicznych konsekwencji kryzysu gospodarczego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE SPHERE OF LUDIC BEHAVIOUR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE ECONOMIC CRISIS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper tackles the subject of changes in people's behaviour in the area of entertainment in the face of the current economic crisis. First, it presents the list of definitions and theories concerning the role of entertainment in social life. Subsequently, it characterises some chosen phenomena that have been observed during the last months in the area of mass culture as well as the situation of some sections of the entertainment industry. In conclusion, the paper emphasises the role of conscious participation in culture so as to defend oneself against the threat that is present in it.
Journal
Year
Issue
Pages
191-200
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • Karolina Thel, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Wydzial Nauk Historycznych i Spolecznych, Instytut Politologii, ul. Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
References
 • Adamczyk G. (2002), Analiza dochodowa uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCXLIII (2002), Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 3-16, Online: http://www.jard.edu.pl/pub/1_1_2002.pdf
 • Bełkot, A. (2008). Karnawalizacja jako pojęcie ludyczne. Homo Communicativus, 2(4), s. 45-58. Online: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/4/hc%204.pdf.
 • Caillois, R. (1973). Żywioł i ład. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grad, J. (2005). Przyjemność jako istota zabawy. W: J. Grad, H. Mamzer (red.), Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze (s. 17-25). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Huizinga, J. (1985). Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 • Michałek K. (2004). Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Warszawa: Wydawnictwo MADA
 • Nieszczewska, M. (2004). Umiejscowiona rozrywka. W: J. Grad, H. Mamzer (red.), Karnawalizacja. Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej (s. 61-80). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nieśpiał, T., Zalesiński, Ł. (2009). Uciec przed kryzysem do świata elfów. Rzeczpospolita, 009. Online: <http://www.rp.pl/artykul/297422_Uciec_przed_kryzysem_do_swiata_elfow___.html>. Data dostępu: 23 września 2009.
 • Orłowski, W. (2008). Świat, który oszalał, czyli przewodnik na ciekawe czasy. Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej.
 • Rzewuski, J. (2008). Ucieczka z kryzysu. Wprost, 43. Online: <http://www.wprost.pl/ar/141910/Ucieczka-z-kryzysu/>. Data dostępu: 23 września 2009.
 • Schechner, R. (2000). Przyszłość rytuału. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Skórzyńska, A. (2008). Gry i zabawy w perspektywie performatyki. O potrzebie badań interdyscyplinarnych w ludologii. Homo Communicativus, 2(4), s. 31-44. Online: http://www.hc.amu.edu.pl/numery/4/hc%204.pdf.
 • Stasiak, P. (2009). Zasady gry. Polityka, 10, s. 32-37. Online: <http://archiwum.polityka.pl/art/zasady-gry,353696.html>. Data dostępu: 23 września 2009.
 • Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej (tłum. J. Frentzel-Zagórska). Warszawa: Muza.
 • Zadrożyńska, A. (1983). Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej. Warszawa: PWN.
 • Zadrożyńska, A. (1992). Homo ludens. Człowiek i zabawa, Warszawa: Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 • Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: Universitas.
 • Zagórska, W. (2009). W poszukiwaniu „mythosu” – perspektywa psychologiczno-antropologiczna. Sylabus wykładu. Online: <http://www.ects.uksw.edu.pl/przedmioty.php?op=przedmiot&kod=WF-PS-NMYT&SID=tbmvkzxfarprrh>. Data dostępu: 23 września 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA101139
YADDA identifier
bwmeta1.element.de925ee2-be9f-3089-a2cb-4cd541f2bad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.