PL EN


2019 | 158 | 5 | 456-471
Article title

Zásada subsidiarity a zásada proporcionality pri prijímaní nariadenia o Európskej prokuratúre

Authors
Content
Title variants
EN
The subsidiarity principle and the proportionality principle by adopting the regulation on the European public prosecutor’s office
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
The author focuses on examining the compliance of the Regulation on the European Public Prosecutor’s Office with the principles of subsidiarity and proportionality. The author examines the various arguments that supported the consistency of the proposal with the above-mentioned principles, and refers to the counter-arguments. This article contributes to discussion on the need to set up the European Public Prosecutor’s Office, its scope and other legal issues that need to be addressed.
SK
V predkladanom článku sa autor zameriava na skúmanie súladu nariadenia o Európskej prokuratúre so zásadami subsidiarity a proporcionality. Autor skúma jednotlivé argumenty, ktoré podporovali súlad návrhu tohto nariadenia s uvedenými zásadami, a uvádza k tomu protiargumenty. Predkladaný článok je príspevkom k diskusii o nevyhnutnosti zriadenia Európskej prokuratúry, o šírke jej pôsobnosti a ďalších právnych otázkach, ktorých riešenie bude potrebné nájsť.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.deb0acb5-440c-4c13-b933-e8ed9ce3ce3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.