PL EN


2016 | 5(953) | 21-32
Article title

Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej

Authors
Title variants
EN
The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rola instytucji w rozwoju i funkcjonowaniu całej gospodarki jest jednym z najciekawszych obszarów badawczych nowej ekonomii instytucjonalnej. W nurcie tym kryterium minimalizacji kosztów transakcyjnych zostało wykorzystane zarówno do analizy życia gospodarczego, jak i wszelkich innych instytucji społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki występowania kosztów transakcyjnych oraz znaczenia uwarunkowań instytucjonalnych rynków i działalności gospodarczej. W tym kontekście zarysowano problem powstawania i zmiany ram instytucjonalnych oraz wskazano na złożoność i specyfikę tego procesu.
EN
The role of institutions in the development and functioning of the entire economy is one of the most interesting areas of research of the new institutional economics. In this mainstream, the criterion of minimising transaction costs has been used both for the analysis of economic life, as well as all other social institutions. The article examines transaction costs, the institutions underlying the new institutional economics and the importance of institutional conditions in the form of a complete and effective institutional system. In this context, it outlines the problem of the formation and changes in the institutional framework and points to the complexity and specificity of this process.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Mikroekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, tylect@uek.krakow.pl
References
 • Allen D.W. [2011], The Institutional Revolution: Measurement and the Economic Emergence of the Modern World, University of Chicago Press, Chicago.
 • Allen D.W. [1999], Transaction Costs, http://www2.bren.ucsb.edu/~glibecap/Allentranscosts.pdf (dostęp: 20.12.2015).
 • Buchanan J.M., Tullock G. [1997], The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Coase R. [1937], The Nature of the Firm, „Economica”, vol. 4, https://doi.org/10.2307/2626876.
 • Coase R. [1990], The Firm, the Market and the Law, The University Chicago Press, Chicago–London.
 • Coase R. [1992], The Institutional Structure of Production, „The American Economic Review”, vol. 82(4).
 • Furubotn E.G., Richter R. [2000], Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, Michigan.
 • Godłów-Legiędź J. [2005], Instytucjonalna analiza transformacji ustrojowej. Od planu do rynku [w:] Nowa ekonomia instytucjonalna, red. S. Rudolf, WSEiA, Kielce.
 • Lissowska M. [2008], Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
 • Małysz J. [2003], Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, „Ekonomista”, nr 3.
 • North D.C. [1984], Transformation Costs, Institutions and Economics History, „Journal of Institutional and Theoretical Economics”, vol. 140.
 • North D.C. [1990], Institutions, Instituional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • North D.C. [1997], The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, Wider Annual Lectures 1, UNU World Institute for Development Economics Research, Helsinki.
 • Polanyi K. [1944], The Great Transformation, Beacon Press, Beacon Hill.
 • Williamson O.E. [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Press, New York.
 • Williamson O.E. [1998a], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Williamson O.E. [1998b], Transaction Cost Economics: How It Works; Where It Is Headed, „De Economist”, vol. 146(1151), https://doi.org/10.1023/A:1003263908567.
 • Williamson O.E. [2000], The New Institutional Economics: Tacking Stock, Looking Ahead, „Journal of Economic Literature”, vol. 38(3), September, https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-001d0383-34d6-4756-8329-953bf2bebb0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.