PL EN


2013 | 16 | 218-234
Article title

Ekspresja i dekonstrukcjonizm. O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacjidzieła sztuki

Authors
Content
Title variants
EN
Expression and deconstruction. On the possibility of applying the theory by Harold Bloom to the interpretation of artwork.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem indicated in the title of the article belongs to a sort of aesthetic issues that demand careful analysis and consideration in the context of possible settlement in philosophical perspective. His ideas are connected with the fact that the current expression in European art is a response both to the preceding artistic achievements and, if not primarily, and to the social situation in which he was born (the situation was the subject of philosophical and humanistic writing on the period). A similar situation is connected with the "new expression" accompanied by rapidly growing postmodern philosophy. The course of considerations undertaken is intended to demonstrate the usefulness of these elementsin Harold Bloom’s deconstructive literary analysis that seem to be related as much to the creation and analysis of contemporary expressionist painting considered as cultural text. An anticipated result of the research will show that the work of art, regardless of artistic discipline in which it is embedded, does not look for a single discourse, but many – non-linear but intersecting and sometimes antagonistic discourses, as evident in creative ratio of the artist's work, which by nature is embedded in a historical context.
Keywords
Year
Volume
16
Pages
218-234
Physical description
Dates
published
2013
References
 • Bassie A., Ekspresjonizm, tłum. J. Tyczyńska, red. H. Podgórska, Warszawa 2006.
 • Belting H., The Invisible Masterpiece. The Modern Myths of Art. London, Chicago 2001, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2007.
 • Belstein S. M., Permissions. A Survival Guide. Blunt Talk about Art as Intellectual Property, Chicago-London 2006.
 • Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, "Na pustyni" – kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków 2008, The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction, Northwestern University Press 2011.
 • Bloom H., A Map of Misreading, New York 1975, Poetry and Repression, New Haven: Yale University Press 1976, Agon: Towards a Theory of Revisionism, New York 1982, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002, The Anatomy of Influence: Literature as a Way of Life, Yale 2011.
 • Bryl M., Historia sztuki wobec Derridy, [w:] Historia sztuki po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, Rogalin, kwiecień 2004, red. Ł. Kiepuszewski, Poznań 2006.
 • Burzyńska A., Dekonstrukcja i interpretacja, Kraków 2001.
 • Colman F., Affective Entropy Art as a Differential Form, „Angelaki: Journal of the Theoretical Humanites” 11, 1 April 2006.
 • Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006.
 • Damisch H., Okno w żółci kadmowej albo o tym, co kryje się pod spodem malarstwa, tłum. M. Prosowska, Gdańsk 2006.
 • Derrida J., Psyche. Odkrywanie innego, tłum. M. P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996, Prawda o malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003, Pozycje: Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, tłum. A. Dziadek, Katowice 2007.
 • Didi-Huberman G., Obrazy mimo wszystko, tłum. M. Kubiak Ho Chi, Kraków 2008, Obraz jako rozdarcie i śmierć wcielonego Boga, tłum. M. Loba, [w]: Artium Quaestiones, nr 10 (2000), Poznań 2010, Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tłum. B. Brzezicka, Gdańsk 2011, Strategie obrazów - Oko historii 1, tłum. J. Margański, Kraków 2011.
 • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. Żaboklicki, Warszawa 2008.
 • Francuz P., Babiński D., Własności kształtów jako podstawa kodów wizualnych, [w:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją wizualną, Warszawa 2007.
 • Gadamer H-G., Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów, opr. R. Różanowski, Wrocław 1993, Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995.
 • Genette G., Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, tłum. A Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, red. H. Markiewicz, t. 4. cz. 2, Kraków 1992.
 • Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, tłum. J. Mizera, [w:] Heidegger Martin, Drogi lasu, Warszawa 1997, W drodze do języka, tłum. J. Mizera, Warszawa 2007.
 • Krystewa J., Słowo, dialog i powieść, tłum. W. Grajewski, [w:] Bachtin Michaił, Dialog – język – literatura, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1983.
 • Leśniak A., Obraz otwarty. Współczesna topografia wizualności, „Artium Quaestiones” 18, 2007, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010.
 • Lipszyc A., Międzyludzie: koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym odniesieniem do podmiotoburstwa, Kraków 2002.
 • Markowski M. P., Dekonstrukcja w badaniach literackich, „Literatura na Świecie” nr 11-12, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków 2003.
 • Marriner R., Derrida and the Parergon, [w:] A Companion to Art Theory, ed. Paul Smith, Carolyn Wilde, Oxford 2002.
 • McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, tłum. M. P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
 • Markiewicz H., Odmiany intertekstualności, [w:] Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
 • Nochlin L., The Body in Pieces. The Fragment as a Metaphor of Modernity, New York 2001.
 • Nycz R., Intertekstualność i jej zakres, [w:] Nycz Ryszard, Tekstowy świat, Warszawa 1995.
 • Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, red. P. Francuz, Warszawa 2007.
 • Royle N., After Derrida, Manchester 1995.
 • Seel M., Estetyka obecności fenomenalnej, tłum. K. Krzemieniowa, Kraków 2008.
 • Smolińska M., Otwieranie obrazu, Toruń 2012.
 • Stanisławski K., Nowa ekspresja. 20 lat, vol. 1-2, Introdukcja, Olsztyn 2006.
 • Stoichita V., Ustanowienie obrazu, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2012.
 • Vaurnet J-N., Filozof-artysta, tłum. K. Matuszewski, Gdańsk 2000.
 • Załuski T., Performatywność dyskursu o sztuce, „Artium Quaestiones” 13, 2002, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-001ebcbf-f2e6-4f0b-b2a5-557dfc3daf0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.